Digital samtid – Uke 1

Digital samtid, uke 1

Hva er internett, egentlig?

Internett er ofte definert etter ”The World Wide Web”, dette er derimot en tjeneste som kjører ”oppå” internettet. Internett er en sammenkobling av store og små datanettverk, og i hovedsak nettverket mellom datamaskiner som kan dele informasjon med hverandre.

 

Var det noe som overasket deg i filmen? I så fall hva?

Etter og ha sett filmen ”Lo and Behold” satt jeg igjen med mange tanker. Det som kanskje overasket meg mest var at solen slynger ut solstormer som kan ødelegge teknologien vår. Dette kan sette den teknologisk tidsalderen vår tilbake til middelalderen. Disse stormene er ikke noe usedvanlig som skjer en eller to ganger, men størrelsen på stormen varierer. For at de skal ødelegge teknologien som vi har nå må det være en stor storm, og de forekommer rundt hvert århundre. Dette var urovekkende for meg siden vi har akkurat vært i et århundreskiftet, og  at det kan skje når som helst uten at vi kan kontrollere det.

 

Var det noe som var vanskelig å forstå? I så fall hva?

Filmen tok for seg mange avanserte aspekter i det teknologiske spektrumet. Det som jeg syntes var spesielt vanskelig å forstå konseptet rundt var hvordan internettet kunne ”drømme” om seg selv. I filmen tok de for seg Philip K Dick’s sin bok ”Do androids dream of electric sheep?”, dette er et konsept om internettets egen bevissthet. Noe som gjør mennesker menneskelige er evnen til frie tanker, drømmer og fri vilje. Dokumentaren tar for seg hvordan internettet faktisk muligens allerede drømmer om seg selv, ved at ”The World Wide Web” var som et lag over selve internettet. Dette ville si at hver side, bilde, sang osv… som ligger ”oppå” internettet var en del av internettets egen selvbevissthet. Dette syntes jeg var vanskelig å forstå, men et morsomt konsept.

 

Nevn noen avgjørende måter internettet har forandret dagliglivet vårt på?

Internettet har endret måten mennesker snakker med hverandre. Før var det å holde kontakten med folk en ikke umulig, men unødvendig vanskelig oppgave. I dag er det enkelt å sende meldinger på sosiale medier og holde kontakten med venner, familie og kjæreste uavhengig av geografisk avstand.

Samtidig endrer det talemåten og språket vårt i en kraftig omveltning mot et mer norvagisert samfunn. Det norske språket blir mer og mer påvirket til et engelsk tilnærmelig språk, noe som gjør at vi kan miste en stor del av det norske kultur mangfoldet. Ungdomsspråket er fullt av slang som man plukker fra YouTube videoer, sanger og konversasjoner mellom ungdommer. Internettet påvirker ungdommen i størst grad, men den eldre generasjon blir også påvirket.

 

Internettet har også gjort at det globale samfunnet er mer sårbart hvis det forekommer et hackerangrep, naturkatastrofe m.m. Samfunnet er mer og mer sentralisert med tanke på internettet og bankene, husene, matfabrikkene og i bunn og grunn hele samfunnet vårt er på en eller annen måte påvirket av internettet. Hvis en sikkerhetsfeil er svært alvorlig kan det ha katastrofale utfall, og naturkatastrofer kan faktisk sette oss tilbake flere århundrer med tanke på teknologi. Vi har satt oss selv i en sårbar situasjon, hvor vi er like avhengige av internettet som det er av oss. Den evige søken for videre utvikling av teknologien setter oss i følsomme omstendigheter og vi må passe på at vi ikke blir for avhengige av teknologien som en bauta til å holde oss i live.

 

Hør deg selv 1:

 1. Hvor mange timer bruker du daglig på Internett?

Jeg bruker ca. 12-14 timer daglig på internett. Dette hørtes kanskje ekstremt ut, men på skolen min bruker vi internett som et læringsverktøy. Det vil si at jeg bruker internett hele skole dagen, i tillegg til fritiden min.

 1. Hvilke apper og sosiale medier bruker du daglig?

Jeg bruker flere sosiale medier daglig, men i all hovedsak går det mest i disse: Facebook, Snapchat, Instagram og YouTube.

 1. Forsøk å finne ut hvor mange i Norge i dag som bruker Facebook og Snapchat daglig.

I følge Ipsos (et byrå som måler den sosiale mediebruken i Norge jevnlig) bruker ca 3 millioner nordmenn Facebook daglig. Snapchat er i følge Ipsos litt mindre brukt med sine ca 2 millioner daglig norske brukere.

 1. Forsøk å finne ut hvor mange i Norge som ikke bruker Internett.

I følge tabellen utgitt av Statistisk sentralbyrå brukte 23% av nordmenn ikke internett i 2015. Man kan bare anta at andelen som bruker internett har økt, men dette var det mest troverdige av statistikk målingen.Bilde1.png

 

 1. Hvordan kan økningen i ensomhet som Ungdata-undersøkelsen viser, skyldes den digitale måten vi kommuniserer på?

Den digitale måten vi kommuniserer på kan være en stor faktor for den økte ensomheten, spesielt blant unge. Sosiale medier skaper en tvang til å leve det ”perfekte liv”, dette glansbildet får en til å føle et personlig press som kan vire demotiverende og føle ekstra på ensomheten.

 1. Hvilke fire punkter kjennetegner kommunikasjon på sosiale medier?

Det er fire hovedpunkter som kjennetegner kommunikasjon på sosiale medier:

 1. Samtaler på nettet (The World Wide Web), er nesten alltid lagret for evig tid, noe som er helt forskjellig fra det vanlige liv.
 2. Man kan søke opp digitale identiteter enkelt ved hjelp av Google, eller andre søkemotorer.
 3. Det er enkelt å ”copy and paste”, og det kan være lett å manipulere originalen til det nesten er ugjenkjennelig.
 4. Når man er på nettet så er det vanskelig å vite hvem som ser hva man gjør. Det blir mer og mer vanlig at regjeringen invaderer privatlivet til enkeltpersoner.

 

Hør deg selv 2:

 1. Hva er forskjellen på vertikale og horisontale sosiale systemer?

Det vertikale sosiale systemet består av fysiske forhold, som f.eks familie, venner, personer du omgås på skolen osv.. Dette er et system vi har flere begrensninger på. Det horisontale sosiale systemet er venner som er på sosiale medier som f.eks YouTube, Facebook, Twitter eller på online-spill. Disse nettverkene blir formet helt av oss selv og man kan skape sin egen sosiale verden.

 1. Hvordan kan teknologi brukes til å styrke kommunikasjon og sosial tilhørighet?

Det kan være lettere for personer som skal lære seg språk ved hjelp av å se på serier, se på videoer som omhandler å lære nye språk osv. Dette gjør at man kan sette seg mer inn i sosial sammenhenger når språkbarrieren er mere brutt ned.

 1. Hvordan kan språklige og kulturelle minoriteter bruke sosiale nettverk?

De kan bruke det til å lære seg mer om kulturen de skal opplæres i, og kan få en annen følelse for samhørighet når de møtes på en plattform hvor alle er ”likeverdige” uansett, fordi man kan være mer seg selv.

 1. Kartlegg din egen hverdag. Hvor mange timer bruker du på skole, trening, henge med venner, familie, alene på rommet og timer til å sove? Hvor brukte du sosiale medier mest?

Jeg står opp klokka 7 og sitter 5-10 minutter på mobilen før jeg kommer meg opp av senga. Deretter dusjer jeg, spiser frokost og går til bussen. Jeg hører på musikk på vei til bussen, ca 10 min. Når jeg er på skolen sitter vi om lag 7-8 timer og arbeider, ofte med hjelp av internett. Så tar jeg bussen hjem, og er hjemme mellom 13:00-16:00. Når jeg er hjemme jobber jeg kanskje med lekser 1 eller 2 timer, trener 2 timer. Sp bruker jeg resten av tiden min på å surfe nettet, før jeg legger meg fra klokken 23:00 – 01:30. Jeg bruker helt klart mest tid på sosiale medier etter skolen.

 

Skrevet av: Sondre M. Kanstad

 

Kilder:

http://www.klikk.no/teknologi/data/article335697.ece

http://www.ntnu.no/viko/nettsider/hvaer

https://www.theguardian.com/film/2016/oct/27/lo-and-behold-reveries-of-the-connected-world-review-herzogs-sombre-look-at-the-digital-revolution

https://en.wikipedia.org/wiki/Do_Androids_Dream_of_Electric_Sheep%3F

http://sosialkommunikasjon.no/brukertallene-i-sosiale-medier/

https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/medie

http://www.bt.no/btmeninger/Den-usynlige-ensomheten-278866b.html

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s