Digital samtid – Uke 3

Mener du Edward Snowdens handlinger er nødvendige og riktige? I så fall, hvorfor? Hvis nei, hvorfor?

Jeg mener at Edward Snowdens handlinger er nødvendige fordi regjeringer rundt om i verdenen sitter på for mye makt. Hvis saker som bude omhadle folket blir delegert vekk fra åpne regjerings organer bort til private selskaper, blir makten alltid misbrukt og selskapene viker ofte vekk fra protokoll og lovverk. Dette blir umulig å følge opp, og når folket blir levende i uvisshet blir vi kontrollert som sauer, uansett hvilken president eller statsminister som regjerer landet. Selv om at Snowden brøt tre amerikanske lover, mener jeg selv at han gjorde det som var rett. Når det er sagt så er jeg enig i måten han la frem bevis til folket igjennom pressen, men det vi ikke vet er hvor mye informasjon han tok vare på og solgte til andre etterettningstjenester. Så svaret mitt blir litt todelt, men i bunn og grunn er jeg glad for at han delte opplysningene og opplyste folket om saker som omhandler folket.

Hvilke problemstillinger og konsekvenser mener du er forbundet med Edward Snowdens og liknende lekkasjer? 

Etter lekasjen er det helt klart mange problemstillinger rundt måten Snowden oppererte på. For det første er motivet til Snowden ukjent, han sier til pressen at motivet var rent og skjært trangen til å gi det amerikanske folket viktig informasjon om hvordan de blir spionert på. Dette kan være et skalkeskjul for å bli glorifisert rundt om i verden, mens han kan for alt vi vet være en spion som gjorde det for å selge informasjonen til andre etterettningstjenester. Så kan man også lure på om noen av de amerikanske lovene er utdatert når en av lovene de sikter Snowden etter er spijonase loven fra 1. verdenskrig. Den er ikke bare veldig utdatert, men også veldig vag i forhold til hvordan Snowden slapp ut informasjonen. En annen problemstilling blir jo også å finne ut hvor mye annen informasjon regjeringer holder skjult fra folket, som vi burde vite om. Konsekvensene av alt det her blir jo en klar svekkelse av tillit til regjeringer og man ser at man helt klart trenger et oppdatert lovverk som omhandler “Cyber Espionage”.

Hvilke problemstillinger og konsekvenser mener du er forbundet med innhenting av data på den måten Edward Snowden har avslørt?

Man ser jo helt klart at den amerikanske regjeringen har gjort store overtredelser, og det kan hende at de gjør enda grovere brudd på folkets personvern. Den amerikanske grunnloven som ingen amerikanske lover kan gå i strid med, sier helt klart at ytringsfrihet og retten til personvern er utrolig viktig. NSA har helt klart tatt fra mange mennsker disse rettighetene, men ikke bare det de har gjort det i skjul noe som gjør det til en skandale. Selv om de sier at det er for nasjonalsikkerhet er det klart at det blir et problem hvis nasjonalsikkerhet blir viktigere enn folkets rett på privat liv. Prinsippielt går regjeringen mot sin egen grunnlov og det er feil rettsmessig, men de går også mot sitt eget folk ved å ikke opplyse om hvor betydlig overvåkingen pågår.

Hva er datalagringsdirektivet?

Datalagringsdirektivet er et felles datalagringsprosjekt innad i EU hvor all metadata skal lagres i et felles direktiv. Metadata innebærer hvem som kommuniserte med hvem, når kommunikasjonen fant sted, hvor de kommuniserende befant seg og hvilken kommunikasjonsform som ble benyttet. Forslaget ble vedtatt i kjølvannet av flere store terrorangrep i Europa i 2004-2005. Til tross for at direktivet ble vedtatt av EU i 2006, ble det erklært ulovlig i 2014 på grunnlag av alvorlige inngrep i privatlivet av EU domstolen. Direktivet skulle også innføres i Norge, men ble forkastet på bakgrunn av domstolens dom.

Hva slags tanker har du gjort deg du om de digitale sporene du hele tida etterlater deg?

Med tanke på “watch lists” begynte jeg å tenke på om når jeg f.eks finner fakta om ISIS til en historie oppgave og om det setter meg på en sånn type liste. De har jo helt klart vist at overvåkingen går utover vanlige innbyggere og jeg begynner å lure på om jeg burde bli mer forsiktig med hva jeg søker. Det er jo på en måte bra at man blir mer kritisk til hva man søker og legger ut på nettet. Samtidig syntes jeg at det både terroriser psyken av en konstant frykt om at man blir overvåket fordi man er nysjerrige på kontroversielle temaer. Ytringsfriheten og personvernet blir mer og mer krenket, dette for min egen del er en grov forbrytelse. Fordi menneskets nysjerrighet har fått dem til der de er i dag, og hvis man tar vekk den tørsten etter kunnskap tar man vekk en av menneskets største kvaliteter.

Kilder:

http://www.vg.no/nyheter/meninger/edward-snowden/edward-snowdens-fabel/a/23887934/

https://tv.nrk.no/program/KOID28006614/edward-snowden-citizenfour

https://www.liveleak.com/view?i=f93_1390833151

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s