Stilisering

Jeg syntes at filmkamera fungerte best og ble mest ikonisk. Det funka best fordi det er lett å forstå og så bra ut stort og lite. Det var et ikon jeg valgte selv og var veldig fornyød med utfallet.

Av: Sonre M.Kanstad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s